image
miłość i jej rodzaje
Porady seksualne

Miłość i jej rodzaje

Miłość od wieków stanowi jedną z najsilniejszych ludzkich inspiracji i potrzeb. Jest tematem niezliczonych tekstów kultury: piosenek, książek, wierszy, a także ważnym elementem codzienności. Ma wiele twarzy, ponieważ to nie tylko miłość romantyczna. Jakie rodzaje tego uczucia wyróżniamy? W jaki sposób jest ono wyrażane? Jakie teorie miłości warto znać?

1. Rodzaje miłości

2. Miłość w teorii

3. Miłość a endokrynologia

Ważnym elementem wszelkich rozważań na temat emocji dorosłych ludzi jest miłość erotyczna. Wiele osób przeprowadza jednak granicę pomiędzy porywami serca a seksem. Mimo to nawet w czystej fizyczności można dopatrzyć się uczucia bliskości i przywiązania, nawet gdy partnerów kusi wyłącznie zabawa wykorzystująca wibrator analny i akcesoria BDSM.

Rodzaje miłości

Najczęściej miłość definiowana jest jako silna więź łącząca dwie osoby. Istnieje kilka wariantów tego uczucia, wynikających z sytuacji życiowej, osobowości, oczekiwań czy potrzeb zaangażowanych osób. Jakie to rodzaje? Podstawowa klasyfikacja uwzględnia sześć typów miłości.

  • Miłość agape – najwyższa i najbardziej bezinteresowna forma miłości. W starożytności odnoszona do rodziny, współcześnie interpretowana głównie w chrześcijańskim kontekście miłości Boga do ludzi.
  • Miłość storge, czyli miłość macierzyńska lub miłość rodzicielska.
  • Miłość philia, czyli miłość platoniczna – uczucie doskonałe, nie podszyte podtekstem seksualnym i zmysłowością.
  • Miłość eros, czyli miłość erotyczna, określana także jako romantyczna – opisywana jako wielkie uniesienia serca.
  • Miłość pragma – dla niektórych to dojrzała miłość, w której względy praktyczne i realistyczne łączą się, a do głosu dochodzą również wspólne interesy.
  • Miłość ludus, czyli zabawna miłość – utożsamiana z zauroczeniem na początku związku.

Istnieje jeszcze jeden wariant, czyli miłość własna. Często błędnie kojarzy się ją z narcyzmem, jeśli jednak jest na właściwym poziomie, to najlepsze uczucie, jakim można siebie obdarzyć.

Miłość w teorii

Miłością jako zjawiskiem zajmują się naukowcy z różnych dziedzin, a ich rozważania często prowadzą do odmiennych wniosków.

  • Teoria miłości Sternberga zakłada, że uczucie łączy namiętność, intymność i zobowiązanie. Jej cechą charakterystyczną jest więc pragnienie dbania o inną osobę, wzajemne zrozumienie i uważanie partnera.
  • Teoria miłości Fromma traktuje miłość jako formę sztuki, co oznacza, że należy z nią postępować jak z każdym innym rodzajem sztuki.
  • Teoria miłości Reissa traktuje uczucie jako system naczyń połączonych, nieustannie na siebie oddziałujących. W tym kontekście emocje to wzajemne uzależnienie pomiędzy dwojgiem ludzi.

Miłość a endokrynologia

Niezależnie od tego, którą z powyższych koncepcji uznać za właściwą, nie sposób zaprzeczyć, że ogromną rolę w przebiegu uczucia odgrywają hormony. Szczególnie istotne są one na pierwszym etapie (tzw. faza zakochania). Najważniejszą rolę odgrywa dopamina i noradrenalina.